Ring oss: 072-856 15 82
Du är här::Hem/Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss
Kontakta oss2022-04-12T12:13:17+02:00

Ring oss så hjälper vi dig!

072 856 15 82

Ring oss så hjälper vi dig!

072 856 15 82

Skriv till oss

Vilken tjänst behöver du hjälp med? *
Välj den tjänst du önskar få hjälp med

Behöver du hjälp? Tveka inte att skriva till oss så hjälper vi dig. Våra medarbetar finns här för att hjälpa till

Ring oss

Behöver du hjälp med att ordna med en begravning? Ring oss så hjälper vi dig!

072-856 15 82

Skriv till oss

Skriv till oss på vår E-mail så hjälper våra medarbetar dig.

info@rahmabegravning.se

Arbetstider

Våra medarbetare hjälper dig så fort det är möjligt.

Mån-fred: 09:00-17:00

Övriga tider: Skriv till oss så kontaktar vi dig.

Vanliga frågor och svar

Läs de återkommande frågorna och svaren här gällande våra tjänster

Har du andra frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig. Våra medarbetare är redo att besvara era frågor och funderingar.

Vad är viktigt att jag som anhörig gör när jag vet att min anhörig ska dö?2022-01-27T14:44:56+01:00

Det är viktigt att du umgås med den som är sjuk och ger allt stöd som behövs. Vi rekommenderar att man läser ur Koranen samt att man upprepar trosbekännelsen så att den sjuke kan höra och om den orkar följa efter dig.

Vad gör jag när döden har inträffat?2022-01-27T14:45:13+01:00

Ha samtal med närmaste anhöriga och informera alla som ni anser skulle vilja ha en avskedsstund. Detta är för att alla ska ha samma möjlighet att kunna sörja.

Ifall man önskar att ha gravsättningen så fort som möjligt så är det viktigt att man ber läkaren att skriva dödsbevis och gärna skicka det digitalt till Skatteverket.

Begravningsbyrån har möjlighet att hämta intyget för gravsättning från Skatteverket och på detta vis boka gravsättningen. Gravsättningen kan inte genomföras innan gravsättningsintyget har kommit fram till kyrkogårdsförvaltningen.

Hur ska jag tänka vid val av begravningsplats?2022-01-27T14:45:31+01:00

Man frågar sig oftast om var den som är avliden kan bli begraven, vem är det som fattar beslut om detta?

Om man är folkbokförd i Sverige så är kommunen där den avlidne har varit bokförd ansvarig att tillhandahålla en begravningsplats åt den avlidne.

Den avlidne har rätt att bli begravd inom kommunens gränser och de flesta kommuner idag i Sverige har platser för gravsättning av alla trosinriktningar. Om de inte har plats för en specifik trosinriktning har de oftast avtal med en närliggande kommun.

I valet av begravningsplats är grundprincipen att den avlidne begravs inom kommunens gränser på den begravningsplats kommunen erbjuder. För muslimer finns muslimska begravningsplatser där man får en plats för gravsättning.

Muslimska församlingar och begravningsbyråer har kännedom om begravningsplatserna och villkoren för själva begravningen.

Hur ska man göra om man önskar begravning utomlands?2022-01-27T14:45:45+01:00

I de situationer där det finns önskemål att begravas utomlands har man laglig rätt att göra det. Begravningsbyrån förbereder alla nödvändiga dokument i samråd med anhöriga och får tillstånd från respektive ambassad. Därefter bokar man flygtransport och efter tvagning och begravningsbön transporteras den avlidnes kista till flygplatsen.

Efter att man har överlämnat kistan åt flygbolaget så upphör ansvaret för begravningsbyrån och flygbolaget blir ansvarigt för transport till hemlandet.

Först behöver anhöriga lämna över uppgifter till begravningsbyrån på den som ansvarar för mottagandet av den avlidne i hemlandet. På det viset är hela processen med transporten till hemlandet säkert.

Tvagning (Ghusl)2022-01-27T14:46:00+01:00

Den rituella tvagningen hos muslimer görs på sjukhuset strax innan begravningsceremonin. Tvagningen utförs av närmaste anhöriga i enlighet med muslimsk tradition. Om anhöriga saknas eller om man inte har anhöriga så kan tvagningen utföras av personalen från muslimska församlingar. Efter tvagningen sveps kroppen in i vita lakan (Kafan) och läggs sedan i kistan. En avliden man tvättas av män medan en avliden kvinna tvättas av kvinnor.

Begravningsbön (Jannaza)2022-01-27T14:46:17+01:00

Begravningsbönen är obligatorisk och det är muslimer som har ansvar att be för den som har avlidit. När en grupp muslimer ber begravningsbönen så är ansvaret att be bönen upphävt från hela muslimska samhället och de som har varit med och bett har belönats hos Gud. Begravningsbönen sker på sjukhuset, i moskén eller på begravningsplatsen. Det är familjen och omständigheterna som är knutna till varje enskild begravning som styr detta. Anhöriga kommer överens med imamen och begravningsbyråns representant hur man önskar att begravningsbönen förrättas. Oftast ber man begravningsbön vid graven eller i moskén om tiden tillåter detta.

Obduktion2022-01-27T14:46:31+01:00

Det kan uppstå situationer där lagen kräver att man måste fatta beslut om dödsorsaken. I de fallen där en person avlider utan medicinisk insyn eller under oklara omständigheter så görs en så kallad klinisk undersökning. Ifall man blivit dödad eller begått självmord genomförs oftast en så kallad rättsmedicinsk undersökning. Ingen har möjlighet att stoppa en sådan undersökning om ansvariga har bedömt att det är nödvändigt att utföra den. Anhöriga har möjlighet att önska obduktion om de misstänker att dödsfallet har inträffat i oklara omständigheter och vill fastställa dödsorsaken. Man bör veta att de undersökningarna kan ta tid och kan på så sätt fördröja tiden för begravningsceremonin.

Gravsten2022-01-27T14:46:42+01:00

Vi förmedlar gravstenar i enlighet med kundernas önskemål, antingen kan man välja gravsten ur en katalog eller så får man komma med en egen ritning. Den lokala kyrkogårdsförvaltningen bestämmer oftast måtten på gravstenen.

Efter att man har valt gravsten ansöker vi om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen. När man har fått svar så går gravstenen i produktion. Det tar mellan 6 – 8 veckor från beställningen till att gravstenen är monterad.

Begravningsavgiften2022-01-27T14:47:07+01:00

Alla personer som är folkbokförda i Sverige och har en kommunal beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten. I och med detta har man rätt till en grav och gravrätt i 25 år. Procentsatsen är olika i olika kommuner. Hur mycket man betalar i begravningsavgiften ser man på den årliga inkomstdeklarationen.

Gravrätt2022-01-27T14:47:23+01:00

Alla bestämda gravplatser har gravrätter. Gravrättsinnehavare är den eller dem personerna som är registrerade hos huvudmannen för begravningsfrågor som anhöriga till den som är begravd på en bestämd plats. Det är gravrättsinnehavaren som blir ansvarig för graven och blir tillfrågad ifall man vill ha något särskilt kring en enskild grav.

Ring oss

Våra medarbetare finns här för att hjälpa dig!

Ring oss på 072-856 15 82
Till toppen