Begravning

Efter att anhöriga har anmält dödsfall inom familjen tar vi kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen och ordnar med en tid för gravsättning. Informerar ansvarig inom dödsboet och efter att man har godkänt tiden slutbokar vi tid och plats för gravsättning.

Läs mer

Transport

Begravningsbyrå ombesörjer transport av den avlidne från sjukhuset till begravningsplatsen med en begravningsbil. I mån av tid kan förekomma transport från sjukhuset efter tvagningen till moskén där man ber begravningsbön för den avlidne.

Vi erbjuder även Transport till utlandet.

Religiösa cermonier

I enlighet med vår tradition tvättas kroppen innan begravningen och det bästa är om anhöriga utför tvagningen. En man som har avlidit tvättas av män medan avliden kvinna tvättas av kvinnor. Om familjen saknar kunskap då tvättas den avlidne av moskéns personal som är kunniga om reglerna för tvagning.

Begravningsbönen (jannaza) utförs i moskén eller vid graven. Det är oftast begravningstiderna och tradition som avgör vad begravningsbön utförs. I mån av tid förrättas bönen i den moskén man har varit medlem.

Administration

För att ombesörja en begravning i Sverige måste man utföra en del administrativa åtgärder så att man uppfyller vissa steg som lagstiftningen kräver. Läkaren skriver dödsbevis som bekräftar att en viss person har avlidit. Dödsbevis måste inkomma till Skatteverket som registrerar att personen som ska gravsättas har avlidit och då utfärdas ett intyg som tillåter gravsättningen.

Vi som begravningsbyrå bokar en tid för gravsättning hos Kyrkogårdsförvaltningen.

Rådgivning

Utifrån den samlade kunskapen ger vi information, råd och rekommendationer kring begravningsprocessen. Det är alltid närmaste anhöriga som har ansvar och rätt att bestämma utformningen av en begravningsprocess. Det som inte kan diskuteras är det som är bestämd av lagstiftaren samt den religiösa delen som föreskriver hur en muslimsk begravning ska utföras.

Gravsten

Vi markerar graven med en grön gravmarkör av trä med den avlidnes namn på. Önskar man ha gravsten kan man läsa mer här om vilka alternativ det finns samt priser

Läs mer

Juridiskhjälp

Vi erbjuder tjänster som är knutna till begravning som dödsboupptäckning, arvsrätt, arvskifte, boutredning, testamente, gåvobrev osv.….

Kontakta oss

SÅ HJÄLPER VI DIG

info@rahmabegravning.se

Skicka dina uppgifter så kontaktar vi dig

Våra medarbetare kommer att kontakta dig så fort så möjligt för att hjälpa dig.

Behöver du prata med en Imam? kontakta oss så hjälper vi dig.

Vill du veta hur en muslimsk begravning går till? Läs mer här!

Ring oss

Våra medarbetare finns här för att hjälpa dig!

Ring oss på 072-856 15 82