Ring oss så hjälper vi dig!

072 856 15 82

Ring oss så hjälper vi dig!

072 856 15 82

Begravning

Efter att anhöriga har anmält dödsfall inom familjen tar vi kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen och ordnar med en tid för gravsättning. Informerar ansvarig inom dödsboet och efter att man har godkänt tiden slutbokar vi tid och plats för gravsättning. Därefter bokar vi tid för tvagning och ordnar det administrativa med dödsbevis och gravsättningsintyg från Skatteverket.

Ingen begravningsceremoni kan äga rum tills gravsättningsintyg är inlämnad till Kyrkogårdsförvaltningen.

Här kan du läsa hur hela begravningsprocessen ser ut, från att dödsfallet inträffar till att gravsättningen sker. Vi hjälper er så klart med samtliga steg, kontakta oss för mer information.

1

När ett dödsfall inträffar behöver ni anmäla det till oss för att vi ska kunna hjälpa er med begravningsprocessen. Dödsfallsanmälan finns att hämta här, ni fyller i uppgifterna och skickar in det till oss. Önskar ni att gravsättningen skall ske så fort så möjligt, behöver ni då kontakta läkaren och ber de skicka in dödsbeviset till skatteverket, och gärna digitalt så processen går snabbare.

Tillsammans med er kommer vi gå igenom processen, samt ta hänsyn till era önskemål gällande begravningsplats, ceremoni mm.

När vi har fått in dödsanmälan kontaktar vi Kyrkogårdsförvaltningen och ansöker om gravsättning.

2

När gravsättningsintyget är inlämnad till Kyrkogårdsförvaltningen kan vi då boka tid för gravsättning samt tid för tvagning (ghusul).

3

Den rituella tvagningen hos muslimer görs på sjukhuset strax innan begravningsceremonin. Tvagningen utförs av närmaste anhöriga i enlighet med muslimsk tradition. Om anhöriga saknas eller om man inte har anhöriga så kan tvagningen utföras av personalen från muslimska församlingar. Efter tvagningen sveps kroppen in i vita lakan (Kafan) och läggs sedan i kistan. En avliden man tvättas av män medan en avliden kvinna tvättas av kvinnor.

4

Vi ansvarar för att transportera den avlidne från sjukhuset/bårhuset till begravningsplatsen. Anhöriga kan följa med om så önskas. Inför gravsättning genomför man en begravningsbön (Janaza bön), som är obligatorisk och det är muslimer som har ansvar att be för den som har avlidit. När en grupp muslimer ber begravningsbönen så är ansvaret att be bönen upphävt från hela muslimska samhället och de som har varit med och bett har belönats hos Gud. Begravningsbönen sker på sjukhuset, i moskén eller på begravningsplatsen. Det är familjen och omständigheterna som är knutna till varje enskild begravning som styr detta. Anhöriga kommer överens med imamen och begravningsbyråns representant hur man önskar att begravningsbönen förrättas. Oftast ber man begravningsbön vid graven eller i moskén om tiden tillåter detta.

Efter begravningsbönen genomför man själva gravsättningen.

5

För de som önskar hjälp och råd kan vi bistå med juridiskhjälp samt rådgivning. Behöver man prata med en Imam så kan vi också hjälpa till med det.

Skicka dina uppgifter så kontaktar vi dig

Våra medarbetare kommer att kontakta dig så fort så möjligt för att hjälpa dig.

Behöver du prata med en Imam? kontakta oss så hjälper vi dig.

Vill du veta hur en muslimsk begravning går till? Läs mer här!

Kostnader i samband med en begravning

Kostnaderna för en begravning kan skilja sig beroende på vilka tjänster och tillägg man önskar ha, det finns fasta administrativa kostnader knutna till alla begravningar och det finns kostnader för tilläggstjänster. Nedan följer ett exempel på kostnaderna och tjänsterna för de vanligaste begravningar vi utför.

Enkel

Från 10 490 kr
 • Administration
 • Kista (standard)
 • Gravmarkör
 • Representant & transport
 • .
 • .

Standard

Från 14 900 kr
 • Administration
 • Kista (standard)
 • Gravmarkör
 • Representant & transport
 • Religiösa tjänster (Tvagning & Bön)
 • .

Utomlands

Från 19 900 kr
 • Administration
 • Kista (standard)
 • Transport
 • Tvagning
 • Varje transport har individuell prissättning beroende av vilket land det gäller och vikt på kistan.

Ring oss

Våra medarbetare finns här för att hjälpa dig!

Ring oss på 072-856 15 82