Alla bestämda gravplatser har gravrätter. Gravrättsinnehavare är den eller dem personerna som är registrerade hos huvudmannen för begravningsfrågor som anhöriga till den som är begravd på en bestämd plats. Det är gravrättsinnehavaren som blir ansvarig för graven och blir tillfrågad ifall man vill ha något särskilt kring en enskild grav.