Alla personer som är folkbokförda i Sverige och har en kommunal beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten. I och med detta har man rätt till en grav och gravrätt i 25 år. Procentsatsen är olika i olika kommuner. Hur mycket man betalar i begravningsavgiften ser man på den årliga inkomstdeklarationen.