Det är viktigt att du umgås med den som är sjuk och ger allt stöd som behövs. Vi rekommenderar att man läser ur Koranen samt att man upprepar trosbekännelsen så att den sjuke kan höra och om den orkar följa efter dig.