Ha samtal med närmaste anhöriga och informera alla som ni anser skulle vilja ha en avskedsstund. Detta är för att alla ska ha samma möjlighet att kunna sörja.

Ifall man önskar att ha gravsättningen så fort som möjligt så är det viktigt att man ber läkaren att skriva dödsbevis och gärna skicka det digitalt till Skatteverket.

Begravningsbyrån har möjlighet att hämta intyget för gravsättning från Skatteverket och på detta vis boka gravsättningen. Gravsättningen kan inte genomföras innan gravsättningsintyget har kommit fram till kyrkogårdsförvaltningen.