Vi förmedlar gravstenar i enlighet med kundernas önskemål, antingen kan man välja gravsten ur en katalog eller så får man komma med en egen ritning. Den lokala kyrkogårdsförvaltningen bestämmer oftast måtten på gravstenen.

Efter att man har valt gravsten ansöker vi om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltningen. När man har fått svar så går gravstenen i produktion. Det tar mellan 6 – 8 veckor från beställningen till att gravstenen är monterad.