Begravningsbönen är obligatorisk och det är muslimer som har ansvar att be för den som har avlidit. När en grupp muslimer ber begravningsbönen så är ansvaret att be bönen upphävt från hela muslimska samhället och de som har varit med och bett har belönats hos Gud. Begravningsbönen sker på sjukhuset, i moskén eller på begravningsplatsen. Det är familjen och omständigheterna som är knutna till varje enskild begravning som styr detta. Anhöriga kommer överens med imamen och begravningsbyråns representant hur man önskar att begravningsbönen förrättas. Oftast ber man begravningsbön vid graven eller i moskén om tiden tillåter detta.