Det kan uppstå situationer där lagen kräver att man måste fatta beslut om dödsorsaken. I de fallen där en person avlider utan medicinisk insyn eller under oklara omständigheter så görs en så kallad klinisk undersökning. Ifall man blivit dödad eller begått självmord genomförs oftast en så kallad rättsmedicinsk undersökning. Ingen har möjlighet att stoppa en sådan undersökning om ansvariga har bedömt att det är nödvändigt att utföra den. Anhöriga har möjlighet att önska obduktion om de misstänker att dödsfallet har inträffat i oklara omständigheter och vill fastställa dödsorsaken. Man bör veta att de undersökningarna kan ta tid och kan på så sätt fördröja tiden för begravningsceremonin.