Den rituella tvagningen hos muslimer görs på sjukhuset strax innan begravningsceremonin. Tvagningen utförs av närmaste anhöriga i enlighet med muslimsk tradition. Om anhöriga saknas eller om man inte har anhöriga så kan tvagningen utföras av personalen från muslimska församlingar. Efter tvagningen sveps kroppen in i vita lakan (Kafan) och läggs sedan i kistan. En avliden man tvättas av män medan en avliden kvinna tvättas av kvinnor.