Man frågar sig oftast om var den som är avliden kan bli begraven, vem är det som fattar beslut om detta?

Om man är folkbokförd i Sverige så är kommunen där den avlidne har varit bokförd ansvarig att tillhandahålla en begravningsplats åt den avlidne.

Den avlidne har rätt att bli begravd inom kommunens gränser och de flesta kommuner idag i Sverige har platser för gravsättning av alla trosinriktningar. Om de inte har plats för en specifik trosinriktning har de oftast avtal med en närliggande kommun.

I valet av begravningsplats är grundprincipen att den avlidne begravs inom kommunens gränser på den begravningsplats kommunen erbjuder. För muslimer finns muslimska begravningsplatser där man får en plats för gravsättning.

Muslimska församlingar och begravningsbyråer har kännedom om begravningsplatserna och villkoren för själva begravningen.