I de situationer där det finns önskemål att begravas utomlands har man laglig rätt att göra det. Begravningsbyrån förbereder alla nödvändiga dokument i samråd med anhöriga och får tillstånd från respektive ambassad. Därefter bokar man flygtransport och efter tvagning och begravningsbön transporteras den avlidnes kista till flygplatsen.

Efter att man har överlämnat kistan åt flygbolaget så upphör ansvaret för begravningsbyrån och flygbolaget blir ansvarigt för transport till hemlandet.

Först behöver anhöriga lämna över uppgifter till begravningsbyrån på den som ansvarar för mottagandet av den avlidne i hemlandet. På det viset är hela processen med transporten till hemlandet säkert.